Hea ettevõtja – ära unusta eelarvet! (+TASUTA eelarve põhi)

Alanud aasta on paljude ettevõtjate jaoks juba suure hooga pihta hakanud ning aasta esimesed kuudki on kiirelt möödunud. Nüüd on aga omakorda hea võimalus korraks aeg maha võtta, võrrelda aasta lõpus eelarvesse seatud eesmärke tegelike tulemustega ning korrigeerida või täiendada seatud sihte. Loe lähemalt finantseelarvest ning lae postituse lõpus alla TASUTA eelarvepõhi!

Mis on finantseelarve?

Finantseelarves sisalduvad ettevõtte tulud, kulud ja kasum järgneva 12 kuu kohta. Ehk teisisõnu, finantseelarve püüab kajastada ettevõtte poolt planeeritud eesmärkide ja tegevuste oodatavat tulemust numbrites. Finantseelarve on osa ettevõtte terviklikust eelarvest järgmise majandusaasta kohta. Tavapäraselt lisandub finantseelarve juurde ka investeeringute eelarve ning rahavoogude prognoos.

Investeeringute eelarves kajastub ettevõtte investeeringute kirjeldus, maht ja ajakava. Rahavoogude aruanne omakorda näitab ettevõttele kas, millal ja millises mahus võib ettevõttel tekkida raha puudujääk. Sellisel juhul  ei taba kapitali võimalik puudujääk ettevõtjat ootamatult ning ta saab juba varakult asuda panga või investoritega läbirääkimisi pidama täiendavate vahendite kaasamiseks.


Kust saada eelarvesse vajalikud numbrid?

Eelarve koostamine algab sageli ärimahtude prognoosimise ehk müügituluga. Kui ettevõte on juba tegutsev, on vajamineva sisendi saamine mõnevõrra lihtsam. Kõige kiirem viis eelarve koostamiseks on kasutada ettevõtte eelnevaid tulemusi, mida uue informatsiooniga täiendada (uued lepingud, tooted, turud, müügitöötajad, kasvumäär jms).

Kui ettevõte on alles alustav või lühikese tegutsemisajalooga, siis tuleb eelarve tegemisel natuke rohkem vaeva näha. Selleks tuleks prognoosida müüdavate toodete või osutatavate teenuste maht ning nende võimalik müügihind. Selle aluseks võib olla lihtsalt ettevõtja hinnang ja usk, eelnev turu-uuring nõudluse kohta, konkurentide senine tegevus ning teostatud hinnakujundus (sh omahinna arvutus). Lühikese tegevusajalooga firma eelarve koostamisel tasub olla mõnevõrra konservatiivsem, kuna protsessi käigus tuleb rakendada mitmeid testimata eeldusi. Tegelike andmete tekkimisel on võimalik alati eelarvet ja seal olevaid eeldusi parandada.

Kulude prognoosimine on mõnevõrra lihtsam. Ettevõttes on tavapäraselt kahte liiki kulusid: püsikulud ja muutuvkulud. Esimesed reeglina ei muutu müügimahtude kasvades või vähenedes (n-ö fikseeritud kulud), teised seevastu liiguvad koos müügimahtude muutusega. Püsikulude hulka kuuluvad näiteks rendikulud, fikseeritud palgakulud, kindlustused jms. Muutuvkulud on tavapäraselt seotud toodete tootmiseks või  teenuste osutamiseks vajalike kuludega, näiteks materjalid, transport, sisse ostetud teenused jms.


Kui täpne ja detailne peab olema eelarve?

Eelarve täpsus ja maht sõltuvad koostajate kogemusest ning eelarve kasutajate (juhtkonna) vajadustest. Eelarve koostamise juures on aga kaks olulist asjaolu, mida peaks kindlasti meeles pidama: esiteks on eelarvest kasu ainult siis, kui seda igapäevaselt kasutatakse, ning teiseks on eelarve juures oluline paindlikkus.

Eelarve koostamine ei tohiks olla kindlasti protsess, mille järel eelarve rakendamiseta unustatakse. Nagu eelnevalt mainitud: eelarve roll on püüda ette näha kavandatud tegevuste tagajärgi ja tulemusi. Seega on eelarve näol tegemist töövahendi või mõõdupuuga, mis hindab igakuiselt kavandatud eesmärkide või ootuste realiseerumist, kasutades selleks tegelikke tulemusi. Niiviisi võimaldab eelarve aktiivne kasutamine õigeaegselt tuvastada erinevused tegelike ning prognoositud tulemuste vahel ning astuda samme nende ületamiseks. Reaalsuses tähendab see eelarves kasutatud eelduste ülevaatamist ja eelarve korrigeerimist või korrektsioone mingites reaalsetes praktikates (nt müügitegevus, hinnastamine vms.).


Kuidas saab CFO Advisor abiks olla?

Tänaseks oleme aidanud eelarveid koostada väga erinevates valdkondades tegutsevatel ettevõtetel. Osaleme tavapäraselt koos ettevõtte juhtkonnaga eelarve koostamise protsessis, aidates läbi mõelda sobilikud eeldused, sätestada eelarve jaotus kuude lõikes ning valida välja tegevusalale iseloomulikud tegevusmõõdikud (KPI – key performance indicators).

Lisaks on oluline rõhutada, et tihti kaasnevad finantsteenustega (nt pangalaen) teatud tingimused, mille täitmist finantsasutus ettevõttelt ootab ja mis peaksid olema kindlasti eelarve koostamisel kajastatud ja arvesse võetud.

Pakume ettevõttele nii töövahendeid kui ka koostame igakuise juhtimisraporti, mis võimaldab ettevõtte juhil kiirelt võrrelda tegelikke tulemusi eelneva prognoosiga, saada ülevaadet kasvutempodest ning näha uut prognoosi aasta lõpu tulemustest.

Tulenevalt eelarvest ja eesmärkidest aitame ettevõtte juhtkonnal läbi mõelda ka investeeringute kava, tasuvuse ning kapitalivajaduse, et kõigi plaanitud tegevuste elluviimine ning ressursside piisavus oleksid tagatud.

Kui mainitud teemad on ka Sinu jaoks murealad või tunned, et soovid oma äritegevused järgmisele tasemele tõsta, kontakteeru meiega SIIN ja kohtume Sinuga hea meelega!


 Lae alla TASUTA tööriist: lihtne eelarve

Selleks, et eelarve tegemine oleks lihtsam, lae alla TASUTA 2018. aasta eelarve põhi! Eelarve saadame Sulle kohe e-mailile, kui liitumine CFO Advisor uudiskirja listiga on õnnestunud. Ära muretse, me ei koorma Sind uudiskirjadega üle, vaid jagame lihtsalt aeg-ajalt praktilisi nõuandeid ning uusi blogipostitusi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga