november 1, 2018

Ettevõtteväline finantsjuht

Tavaliselt on finantsjuhi palkamine suur investeering, sest nende palgad ei ole kõige madalamad. Rahaliselt oleks mõistlikum teenus sisse osta, eriti kui tööd veel väga palju ei ole. Täiskohaga finantsjuht on tänapäeval pigem suurte ettevõtete ja korporatatsioonide juures möödapääsmatu, ent väiksematele firmadele, kellel puuduvad suured ostu-müügitehingud, sobib hästi ka teenuse sisse ostmine. Koostöö CFOga on kindlasti soodsam, sest lisaks palgafondile puuduvad ka töövahendite kulud.

Antud teenuse raames töötab CFO Advisor meeskond koos ettevõtte juhtkonna ja omanikega ettevõtte finantsseisundi parandamise ja strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel.

Peamised tegevused antud teenused raames:
• finantseerimise korraldamine ning rahavoo planeerimine,
• ühinemiste ja omandamiste (M&A) korraldamine,
• eelarvete koostamine,
• lühi-ja pikaajaliste finantsplaanide koostamine,
• osalemine ettevõtte strateegia kujundamisel