november 1, 2018

Ekspordi rahastamine

Iga teise ettevõtte ambitsiooniks on riigist välja murda ja uutel turgudel kanda kinnitada. See nõuab aga investeeringuid ja tihti ei teata, kuidas ja millised on visiitidega kaasnevad kulud, erinevad riigilõivud ja turundustegevused. Kontol justkui raha on, aga selleks, et järgmisel kuul pankrotti välja kuulutama ei peaks, tuleb appi CFO, kes hoiab rahaasjadel silma peal.

Me teame, et välisturule sisenemine on keeruline ning aeganõudev protsess. Sellest olulisem on aga rahaline ettevalmistus nii sellele eelneval kui ka kogu ekspordi alustamise perioodil.

Seisame hea selle eest, et sul oleks kindel ülevaade kontol oleva raha üle ja saaksid aru millist osa tasuks investeerida ekspordi alustamisse ning milliseid samme millises järjekorras oleks mõistlik astuda.