CASE STUDY: Nõustamine ettevõtte osade müügil International Kindergarten OÜ näitel

Kliendi tutvustus

Lasteaed International Kindergarten asutati Tallinnas aastal 1997, toona kandes küll nime International English Kindergarten. 2002. aastal nimetati lasteaed ümber International Kindergarteniks. Alates 2007. aastast tegutseb lasteaed Tallinna kesklinnas, eesmärgiga kindlustada lastele varajane haridus läbi mänguliste õppemeetodite. CFO Advisor’i abi läks ettevõttel vaja punktis, mil ettevõtte senine 100% osalusega omanik soovis väljuda ettevõttest ning ettevõtte maha müüa.

Väljakutsed

Ettevõtte müük ei ole lihtne ega kergekäeliselt läbiviidav protsess, eriti kui puudub teemakohane haridus või ulatuslik kogemus. Lisaks võib tekitada segadust lepingutingimuste korrektne sõnastamine ja mõistmine, kui varasem kokkupuude finantsterminoloogiaga on olnud pigem pealiskaudne. Seega oli peamiseks väljakutseks mõlemale protsessis osalevale osapoolele (müüja-ostja) toetuse ja kindlustunde pakkumine läbi põhjaliku ja arusaadava tegevuskava loomise.

Püstitatud eesmärk

Töö eesmärk oli kindlalt määratletud: viia läbi mõlemale osapoolele rahuldav, arusaadav müügiprotsess, mille käigus tuvastatakse nii realistlik müügihind ehk ettevõtte väärtus kui ka sätestatakse lepingutingimused, mis oleksid sobilikud müüjale ja ostjale.

Eesmärgi täitmiseks vajalikud sammud:

  • Müügihinna põhimõtete määramine; hinna kalkuleerimine vastavalt ettevõtte reaalselt loodud väärtusele.
  • Tehingu protsessi põhjalik koordineerimine, hõlmates ka müüja ja ostja vahelist suhtlemist.
  • Nõustamine kolmandate osapooltega suhtlemises.
  • Tasumistingimuste sätestamine ostja ja müüja vahel.
  • Ettevõttest väljumise tingimuste kokkuleppimine.
  • Lepingutingimuste ülevaatamine ja hinnang vastavalt tehingu eesmärgile ja pooltevahelisele kokkuleppele.

Saavutatud tulemused

  • Sujuv, hõlpsalt toimiv ja arusaadav protsess nii müüjale kui ostjale.
  • Mõlemaid osapooli rahuldav tulemus müügiprotsessi läbiviimisel ja lõpetamisel.

Kliendi tagasiside

„Olin alustanud oma ettevõtte müügiprotsessi ja rohkem kui pooleaastase ostjatega läbirääkimise ja suhtlemise tulemusel jõudnud punkti, kus tehing oli üldiselt kokku lepitud. Kuidas kõik aga täpselt toimuma peaks, oli väga segane. Konsulteerisin mitmete heade tuttavatega, kes on ka ärinduses tegevad, aga mingit selgust ei tekkinud. Tundsin, et vajan kindlasti kedagi kompetentset ja usaldusväärset, kellega koos edasised sammud täpselt paika panna. Olen väga rahul, et mulle CFO Advisor teenuseid soovitati. Tegemist oli keerulise kooslusega mittemateriaalsest osast, kinnisvarast ja ettevõtte delikaatsest sihtrühmast, seega vajas see CFO Advisor poolt põhjalikku süvenemist. Rahulikult ja ilma liigset aega kulutamata pakuti välja omapoolsed toimivad lahendused ja vajalikud sammud jõudmaks kõiki osapooli rahuldavale tulemusele. Protsessi käigus üles kerkinud küsimustes tundsin kindlalt, et minuga mõeldakse kaasa ja antud soovitusi saan usaldada. Olen väga rahul, et otsustasin kasutada professionaalse ärikonsultandi teenust. See andis mulle kindluse ja viis tehingu eduka toimumiseni.“ – Eve Aus (omanik ja juhatuse liige)


Kui ka Sina soovid paremini mõista müügi- ja ostuprotsesside võimalusi, nüansse ja detaile, võta ühendust klikkides SIIN!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga